QUẢN LÝ TÀU BIỂN

ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN

DỊCH VỤ HÀNG HẢI

 

DONGLONG GROUP

Là công ty hàng hải chuyên về tàu biển, thuyền viên.Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và khai thác tàu chở dầu.Với chuyên viên kỹ thuật và đội ngũ thuyền viên có kinh nghiệm có thể quản lý và làm việc trên các con tàu.trước khi lên tàu, các anh em thuyền viên sẽ được công ty đào tạo,tranining tất cả mọi kỹ năng,khi lên tàu làm việc. Các anh em thuyền viên sẽ được học hỏi những kinh nghiệm, kỹ năng từ những thuyền viên đi trước và các cấp quản lý.

LIÊN HỆ DONGLONG GROUP


  BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 

  LƯU PHỤNG HOÀNG NGHĨA
  GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

  SĐT: +84 916.290.094

  NGUYỄN THANH MỘNG
  TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ - THUYỀN VIÊN

  SĐT: +84 917.142.743

  Đinh Quang Tuấn
  TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

  SĐT: +84 904.944.939

  TỪ CHÍ HÙNG
  PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT

  SĐT: +84 938.460.511